Asociaţia Culturală „Mara Oaş” are ca scop principal conservarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor, inclusiv a celor din afara graniţelor ţării.

În realizarea scopului definit, asociaţia îşi propune următoarele obiective:

-desfăşurarea de activităţi de cercetare, educaţionale şi de informare în diverse domenii;

-promovarea de programe de educaţie civică şi de dezvoltare comunitară;

-promovarea patrimoniului culturii tradiţionale, imateriale în formele sale specifice ca: dansurile, muzica, jocurile rituale, obiceiurile, cat şi cele materiale legate de cultura etnografică tradiţională, precum şi a altor arte;

-organizarea de evenimente ştiinţifice şi de activităţi cu caracter filantropic;

-organizarea de manifestări culturale, artistice şi de popularizare atât în cadrul întrunirilor cu caracter permanent, cât şi în cadrul unor tabere ocazionale;

-organizarea de manifestări consacrate valorificării patrimoniului cultural-artisitic naţional şi internaţional;

-editarea, tipărirea şi difuzarea de cărţi, publicaţii, afişe şi alte materiale publicitare pe suporţi clasici sau audio şi video în vederea atingerii obiectivelor asociaţiei;

-iniţierea periodică, cel puţin o dată la doi ani, a unor semnnarii şi stagii practice de management cultural-artistic, prioritar muzical;

-stimularea organizării de concerte, spectacole, expoziţii şi reuniuni cultural-ştiinţifice în beneficiul unui număr cât mai mare de auditori, spectatori şi vizitatori din toate mediile socio-profesionale;

-sprijinirea lucrărilor de construcţie şi restaurări de monumente istorice, plăci comemorative, edificii culturale, biserici, muzee, şcoli şi biblioteci.

Asociaţia funcţionează în baza dreptului fundamental la iniţiativă şi liberă asociere, iar în cadrul ei sunt binevenite orice persoane care, prin pregătirea şi preocupările personale, doresc să contribuie la atingerea obiectivelor acesteia.

Aria de acoperire a activităţilor asociaţiei este locală, regională, naţională şi internaţională, iar în atingerea obiectivelor sale, asociaţia îşi exprimă disponibilitatea stabilirii şi permanentizării de colaborări cu orice instituţie sau organizaţie cu obiective asemănătoare ori similare atât din ţară, cât şi din străinătate.

De la înfiinţare şi până în prezent, Asociaţia Culturală „Mara Oaş” s-a implicat în diverse activităţi socio-culturale: de la editări de publicaţii şi susţinerea unor lansări de carte până la organizarea şi participarea la diverse expoziţii, simpozioane, festivaluri etc.

În tot acest răstimp, au fost stabilite parteneriate viabile cu Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Asociaţia primăriilor româneşti din dreapta Tisei şi, bineînţeles, Primăria Negreşti Oaş, precum şi cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.

Cel dintâi proiect implementat l-a constituit editarea revistei „Ţara Oaşului”, prin finanţarea Casei Orăşeneşti de Cultură Negreşti Oaş şi valorificarea informaţiilor obţinute ca rezultat al cercetărilor etno-folclorice realizate de studenţii secţiei Etnologie ai Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii de Nord Baia Mare.

Cel mai de anvergură moment de până acum l-a constituit, însă, desfăşurarea, în data de 13 februarie 2008, la Satu Mare, sub patronajul Consiliului Judeţean, a Simpozionului „Aspecte din viaţa spirituală a comunităţilor româneşti din Ungaria şi Ucraina”, organizat în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare. Printre feţele bisericeşti prezente la acest eveniment s-au numărat Prea Sfinţia Sa Siluan – Episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, Prea Sfinţia Sa Iustin Sigheteanu – Episcop vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, preot Origen Sabău – protopop al Protopopiatului Ortodox Român al Dobriţânului. Alături de feţele bisericeşti au mai participat Botoş Ion – preşedintele Uniunii Regionale din Transcarpatia „Dacia”, Huzău Ioan – redactor-şef al publicaţiei „Maramureşenii”, Berinde Gheorghe – primar al localităţii Biserica Albă, din regiunea Transcarpatia, Ucraina, precum şi reprezentanţi ai culturii sătmărene şi maramureşene, ai autorităţilor locale şi instituţiilor publice.

„Întărirea relaţiilor de colaborare cu românii din Transcarpatia – Ucraina, prin organizarea unei tabere de limba şi literatura română”

Scop: întărirea relaţiilor de colaborare între cele două regiuni – Transcarpatia (Ucraina) şi Satu Mare (România), conservarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării.

Obiective: promovarea respectului pentru diversitatea culturală şi pentru identitatea culturală a celorlalţi, respingerea discriminării şi a intoleranţei şi aprofundarea unor cunoştinţe privind disciplina limba şi literatura română, în cadrul unor cursuri cu predare intensivă.

Echipa de implementare: prof. drd. Natalia Lazăr, lect. univ. dr. Delia Suiogan, prof. ing. Rodica Tarţa, prof. Szabi Dohi

Colaboratori: cadre didactice şi elevi de la instituţiile de învăţământ din Negreşti Oaş, Ansamblul Folcloric “Oaşul” al Casei de Cultură Negreşti Oaş – prof. Maria Tripon; Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare Cenaclul artistic “Ziua de mâine”, Satu Mare.

Participanţi (din Ucraina): elevii Consuela Berinde, Romina Berinde, Mariana Dan, Anatolie Nerovnâi, cadru didactic d-ra Liliana Popşa.

Perioada de desfăşurare a taberei-pilot: 20-25 iulie 2007.

Rezultate obţinute: sistematizarea, aprofundarea unor cunoştinţe teoretice şi practice despre disciplina limba şi literatura română, lărgirea orizontului cultural prin participarea la manifestări cultural-artistice, vizitarea celor mai reprezentative obiective muzeistice din municipiile Satu Mare şi Baia Mare, întărirea relaţiilor cu românii din afara graniţelor ţării şi iniţierea unor alte proiecte comune.

“Diversitate culturală – A învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”

Scop: valorificarea potenţialul cultural al judeţului Satu Mare şi dezvoltarea cooperarării transfrontaliere în vederea întreprinderii de activităţi culturale comune.

Obiective: promovarea respectului pentru diversitatea culturală şi pentru identitatea culturală a celorlalţi, respingerea discriminării şi a intoleranţei, cunoaşterea diversităţii culturale prin raportare la trei regiuni: jud. Satu Mare (România) – Transcarpatia (Ucraina) – Dobriţân (Ungaria), editarea unor materiale (publicaţii, broşuri) care să reliefeze aspecte cu conţinut cultural, etnologic, folcloric, lingvistic din cadrul celor trei regiuni amintite.

Echipa de implementare: prof. drd. Natalia Lazăr, prof. ing. Rodica Tarţa.

Colaboratori: lect. univ. dr. Delia Suiogan – Universitatea de Nord din Baia Mare, prof. Gheorghe Berinde – primar Biserica Albă, Ucraina,prof. Ioan Huzău – redactor-şef al publicaţiei “Maramureşenii”, Ucraina, ing. Felician Pop – director al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, pr. Mihai Feher – protopop, Protopopiatul Ortodox Român Oaş şi pr. Origen Sabău – protopop, Apateu, Ungaria.

Activităţi: participarea la al VI-lea Simpozion Internaţional – “Românii din dreapta Tisei –Transcarpatia în Ucraina independentă”, organizat de Uniunea Regională din Transcarpatia „DACIA” (Apşa de Jos şi Topcino, Ucraina, 2-3 iunie 2007), lansarea revistei “reÎNVIEREA” – supliment al revistei “Ţara Oaşului” (Negreşti Oaş, 20 iunie 2007), Diversitate culturală – a învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţiexpoziţie de fotografie aparţinând artiştilor amatori Alexandru Feher, Emil Cozma – Negreşti Oaş şi invitaţii lor din Ucraina şi Ungaria (Negreşti Oaş, 9 noiembrie 2007), participarea la sărbătoarea prilejuită de celebrarea hramului Mănăstirii Peri (Ucraina), împreună cu delegaţia din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, condusă de P.S. Justinian Chira (21 noiembrie 2007).

Perioada de desfăşurare a proiectului: iunie – decembrie 2007.

Rezultate obţinute: dobândirea unor cunoştinţe despre cultură în general şi despre impactul său asupra comportamentelor celorlalţi în vederea realizării unui obiectiv major al educaţiei mileniului al III-lea: „a învăţa să trăim împreună, a învăţa să trăim cu ceilalţi”, realizarea unor activităţi cultural-artistice (expoziţii, reuniuni culturale) care au scos în evidenţă aspecte privind multiculturalitatea, intensificarea relaţiilor de colaborare transfrontalieră, editarea unor materiale (reviste, broşuri) care ilustrează aspecte culturale din judeţul Satu Mare, respective din cadrul comunităţilor româneşti din Ungaria şi Ucraina.

“Omagiu unui ctitor – dr. Mihai Pop

Scop: realizarea unui bust din bronz dedicat personalităţii doctorului Mihai Pop, cetăţean de onoare al oraşului Negreşti Oaş, ctitor al noului spital orăşenesc.

Iniţiatori proiect: ec. Nicolae Bura, dl. Cornel Şerban.

Coordonatori proiect: prof. drd. Natalia Lazăr, dl. Cornel Şerban, dl. Vasile Mariş, dr. Emil Nagy.

Realizator lucrare artistică: artistul plastic Radu Ciobanu, membru al UAPR.

Perioada de desfăşurare a proiectului: octombrie 2007-martie 2008.

Reclame

3 răspunsuri »

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s